Тасалбар

Воркшоп (Workshop) #1

Үнэ: 350,000 ₮

Воркшоп (Workshop) #2

Үнэ: 350,000 ₮

Воркшоп (Workshop) #1 + Воркшоп (Workshop) #2

Үнэ: 550,000 ₮

Чуулган (conference)

Үнэ: 299,000 ₮

Чуулган (conference) + Оройн хүлээн авалт

Үнэ: 450,000 ₮

Бүх арга хэмжээ (2 удаагийн воркшоп + Чуулган+Оройн хүлээн авалт)

Үнэ: 900,000 ₮