Хөтөлбөрийн мэдээлэл

09:00 – 12:00

Дата дахь гол мессежийг олж илрүүлэх

Илтгэгч

Ray Poynter

ESOMAR- Дэлхийн судалгааны нийгэмлэгийн Ерөнхийлөгч

Дата өгөгдлөөс хэрэглэгч, зах зээлээ гүнзгий ойлгох. Бизнесийн асуудалд хариулт өгөхүйц, шийдэлд хөтөлсөн үр дүнг олж илрүүлэхийн тулд дата өгөгдөлтэй хэрхэн системтэй ажиллах талаар цогц мэдлэг өгөх воркшоп юм. Энэхүү сургалт нь Ray-ийн Дэлхийн өнцөг булан бүр дэх Топ компаниудтай (blue-chip client)-тэй хамтран ажилласан 45 жилийн туршлага дээр үндэслэсэн юм. Сургалт дараах сэдвүүдийг хамрах болно: Асуудлыг тодорхойлох; дата өгөгдөл дэх гол мессежийг олж илрүүлэх, сториг харуулах арга техникүүдээс бүрдсэн; Бод, Мэдэр, Үйлд! (Think, Feel, Do!) ОУ-ын загвартай танилцана.

Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт (NPD) – Инновацын загварууд - Кэйсүүд

Илтгэгч

Ashok Sethi

Ashok Sethi, Behave Consulting компанийн үүсгэн байгуулагч, Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Одоогийн бизнесийн орчинд инновац нь зөвхөн шинэ бүтээгдэхүүний санааг гаргахад хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа биш болж байна. Инновац нь бизнесийн үндэс, бизнесийн байгууллагын амин сүнс болдог. Байгууллага инновац хийхгүй л бол оршин тогтнож чадахгүй. Инновацын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэхийн хэрээр инновацын үйл явц илүү их сорилттой тулгарч байна. Хэрэглэгчид одоогоор сэтгэл ханамжтай байсан ч гэсэн улам илүү зүйлийг санал болгох, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ гайхам болгох, илүү ихийг санал болгох хэрэгцээ байсаар л байна. Технологи биднийг SPF-ээс SPF++ руу, SPF30-аас SPF50 руу гэх мэтээр өрсөлдөөнд дуудсаар ирсэн. Энэ үед бид үүнээс илүү юуг санал болгож чадах вэ?

Энэхүү сургалтын хүрээнд бид хэрэгцээ нь ханасан, маш олон тооны бүтээгдэхүүнийг санал болгож буй өнөөгийн нөхцөлд тохирох инновацын арга, аргачлалын талаар авч үзэх болно. Сургалт дараах гол сэдвийг хамрах бөгөөд холбогдох кэйс судалгаануудыг авч үзэх болно:

Воркшоп (Workshop) #1 + Воркшоп (Workshop) #2

Нийт: 550,000 ₮

Байршил

Бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл:

Арга хэмжээтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл: